Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

2,000,000

Thành phần: - Cao bạch chỉ - Kết cánh - Hoàng liên - Cát căn

1,200,000

Thành phần: - Cao cúc hoa; - Ngũ vị; - Sơn thù; - Ba kích;

800,000

Thành phần: -Bột cá chạch; - Cửu tử; - Tiên mao;  - Ba kích; - Sa sang;

1,500,000

Thành phần: - Độc hoạt - Khương hoạt - Xuyên khung - Mạn kinh - Cam thảo - Uy linh tiên - Tòng tiết    

800,000

Thành phần: - Hoàng đằng - Đảng sâm - Cam thảo - Đỗ trọng - Mạch môn    

1,000,000

Thành phần: - Cao Huyền sâm; - Thảo quả; - Ngũ linh chi; - Tâm sen; - Đinh hương;

1,500,000

Thành phần: - Kết cánh - Bối mẫu - Đương quy - Tang bì - Phòng phong - Hạnh nhân    

800,000

Thành phần: - Nhộng tằm - Hạnh nhân - Tri mẫu - Mộc thông - Cao thảo dược tổng hợp phối nấu theo công thức bí truyền.    

800,000

Thành phần : - Thổ phục linh- Đỗ trọng- Bạch chỉ- Thục địa- Tế tân- Trích thảo    

76,000

Thành phần: Trong 100ml dung dịch có cao thảo dược tổng hợp tương đương: Đại hồi………………..30mg Sinh khương.................30 mg Dầu tràm.......................30mg Thảo dược tổng hợp.....60 mg Ethanol………………..50% Tinh dầu tương ứng

98,000

Thành phần : Trong 30ml dung dịch có cao thảo dược tổng hợp tương đương: – Thược tương………….300 mg –  Thảo dược tổng hợp ….300 mg – Ethanol………………. 25% +_ 2 độ

120,000

Thành phần : Trong 30ml dung dịch có cao thảo dược tổng hợp tương đương: - Tế tân…………......... 100 mg - Sinh khương............... 100 mg - Sorbate……………….0.12mg - Ethanol……………….10%