Showing all 6 results

1,500,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Độc hoạt - Khương hoạt - Xuyên khung - Mạn kinh - Cam thảo - Uy linh tiên - Tòng tiết    

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Hoàng đằng - Đảng sâm - Cam thảo - Đỗ trọng - Mạch môn    

1,500,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Kết cánh - Bối mẫu - Đương quy - Tang bì - Phòng phong - Hạnh nhân    

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Nhộng tằm - Hạnh nhân - Tri mẫu - Mộc thông - Cao thảo dược tổng hợp phối nấu theo công thức bí truyền.    

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần : - Thổ phục linh- Đỗ trọng- Bạch chỉ- Thục địa- Tế tân- Trích thảo    

76,000

Ingredients: In 100 ml, the solution has synthetic herbal extracts equivalent to: Star Anise………………30mg ..........................30 mg ...........................30 mg Synthetic herbs................60 mg Ethanol………………….50% Corresponding essential oil