CONTACT

Address: 2/2/25 Yen Hoa, Group 14, Yen Nghia Ward, Ha Dong District, Hanoi
CN Nam Dinh: 82 Thai Binh, Nam Dinh City
Factory: 142 Group 16, Yen Nghia Ward, Ha Dong District, Hanoi
Hotline: 0836433388
Email: thaoduocphamloctran@gmail.com
Website: loctran.vn

1/ CEO: Đình Nhâm Quý

Tel: 097.8523.583

2/ Finance & HR Director: Nguyễn Phương Thuý

Tel: 096.303.8387

3/ Sale & PR Director: Trần Quốc Văn

Tel: 0792237799

4/ Marketing & RD Director: Trần Thị Diệu Hương

Tel: 0836433388