Showing 1–12 of 21 results

2,000,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Cao bạch chỉ - Kết cánh - Hoàng liên - Cát căn

1,200,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Cao cúc hoa; - Ngũ vị; - Sơn thù; - Ba kích;

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần: -Bột cá chạch; - Cửu tử; - Tiên mao;  - Ba kích; - Sa sang;

1,500,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Độc hoạt - Khương hoạt - Xuyên khung - Mạn kinh - Cam thảo - Uy linh tiên - Tòng tiết    

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Hoàng đằng - Đảng sâm - Cam thảo - Đỗ trọng - Mạch môn    

1,000,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Cao Huyền sâm; - Thảo quả; - Ngũ linh chi; - Tâm sen; - Đinh hương;

1,500,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Kết cánh - Bối mẫu - Đương quy - Tang bì - Phòng phong - Hạnh nhân    

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần: - Nhộng tằm - Hạnh nhân - Tri mẫu - Mộc thông - Cao thảo dược tổng hợp phối nấu theo công thức bí truyền.    

800,000

(Tiếng Việt) Thành phần : - Thổ phục linh- Đỗ trọng- Bạch chỉ- Thục địa- Tế tân- Trích thảo    

76,000

Ingredients: In 100 ml, the solution has synthetic herbal extracts equivalent to: Star Anise………………30mg ..........................30 mg ...........................30 mg Synthetic herbs................60 mg Ethanol………………….50% Corresponding essential oil

98,000

Ingredients: In 30ml of solution, there are synthetic herbal extracts equivalent to: - Dahlia ………….300 mg - Synthetic herbs ....300 mg - Ethanol……………………. 25% +_ 2 degrees

120,000

Ingredients: In 30ml of solution, there are synthetic herbal extracts equivalent to: - Newborn…………………… 100 mg - Sinh Khuong......... 100 mg - Sorbate…………………….0.12mg - Ethanol…………………….10%