(Sao chép)

1,500,000

(Tiếng Việt) Thành phần:

– Kết cánh – Bối mẫu – Đương quy – Tang bì – Phòng phong – Hạnh nhân

 

 

Categories: , ,